Hoe innerlijker je je oriënteert,
hoe groter de kracht die je tegenkomt.

Hoe onvoorwaardelijker je dit doet,
hoe directer dit plaatsvindt.

[uit de oefenperiode-brochure]