"Het is moeilijk geboren te worden,
het is moeilijk je in het leven staande te houden.
Moeilijker is het de verheven waarheid te vernemen,
ernaar te leven en tot ontwaken te komen."

Thomas Byron: De Dhammapada.
Heemstede 1994, p. 58