Toelichting bij (Chinese) namen:
Pinyin-transcriptie; uitspraak:
    X=S
   C=Ts
   Q=Tsj
   Zh=Dj

Japanse namen:
in Romaji tussen haakjes

Download stamboom:
"De grote kwestie" [PDF 1,8 mb]

Voor details
van bronverwijzingen
bij de citaten:
zie literatuurlijst.